Meny Stäng

HYRESAVTAL

HYRESVÄRD

Organisationsnummer: 802525-7554
Namn: RydKampen
Postadress: Lindvägen1, 362 56 RYD
E-post: info@rydkampen.se

HYRESOBJEKTETS SKICK

Gillet uthyrs i befintligt skick.

KOSTNADER

Vardagar

Dagtid, måndag-fredag, fram till 18:00 = 700 kr/dag.
Efter 18:00, måndag-fredag, = 1300 kr/kväll och Gillet disponeras hela dagen.
(Föreningar betalar 700 kr/hel dag) 

Lördag/söndag

1300 kr/dag

Ljud-/videoanläggning

+150 kr/hyrestillfälle

NYCKEL

Elektronisk nyckel erhålles efter att hyresavtalet är godkänt och skickat till RydKampen genom formuläret som finns under fliken BOKA. Alternativt kan godkännande ske genom e-post till info@rydkampen.se där ni klart anger att ni godkänner avtalet RK2022:2.
Nyckelkoden är giltig ett dygn såvida inget annat avtalats.

BETALNING

Betalning för hyra av Gillet sker efter fakturering till Bg 5818-6800 eller alternativt till Swish 123 479 00 85 med information om hyresdatum och namn på hyresgästen.

HYRESGÄSTENS ANSVAR

Ansvarig hyresgäst måste vara myndig och är ansvarig för ordningen i lokalen samt i dess omedelbara närhet.
Ansvarig hyresgäst ansvara för att eventuell musik efter 24:00 spelas på sådant sätt att onödiga störningar ej uppstår för grannar till Gillet.
Ansvarig hyresgäst ska meddela eventuella skador som uppstår på lokaler eller inventarier samt efter besiktning ersätta RydKampen för ev. återställning.
Ansvarig hyresgäst skall ovillkorligen städa använda lokaler alt. avtala med RydKampen för köp av städning.
Ansvarig hyresgäst svarar för att forsla bort ev. sopor.

ÖVRIGT

Detta hyresavtal har elektroniskt tillhandahållits hyresgästen. Godkännande sker genom att fylla i och sända formuläret nedan. Det går även bra att sända E-post till info@rydkampen.se med samma innehåll som i formuläret.